Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokku kutsumise kohta

 

Üldkoosoleku toimumise aeg:            29. jaanuar 2021

Üldkoosoleku toimumise kellaaeg:   17.00 – 19.00

Üldkoosoleku toimumise koht:          Tartu Botaanikaaed, Lai 38, Tartu, auditoorium

Üldkoosoleku päevakord:

  1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi juhatuse liikmete tähtajaliste volituste lõppemine. Juhatuse liikmed on: Anne Uriko, Ene Taurafeldt, Evely Babenko, Marina Tammik, Lea Kübar.
  2. Uue juhatuse valimine tähtajaliselt 3 aastaks 2021 – 2024 seoses praeguse juhatuse tähtajaliste volituste lõppemisega.
  3. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi Põhikirjas punkti 7.6. muutmine.

Üldkoosoleku info on saadetud EKLS liikmete kontaktmailidele, samuti on saadetud täpsustav info Põhikirja muutmise osas.

Üldkoosolekule registreerimine toimub mailile saadetud lingi kaudu.

EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko

Ene Taurafeldt

Evely Babenko

Lea Kübar

Marina Tammik

Taotle EKLS kliinilise logopeedi sertifikaati!

Alates 04.01.2021  saab esitada dokumente Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks .

Sertifikaadi taotlemise nõudeid vaata rubriigist Sertifitseerimine.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 28.02.2021.

Dokumente võidakse hakata võimalusel läbi vaatama ka enne esitamise tähtaja lõppu jooksvalt vastavalt saabumise järjekorrale.

 

Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud

EKLS koostas Eesti Haigekassa tellimusel eelanalüüsi
“Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud”.

Sellega saab tutvuda otse EKLS kodulehel: Logopeedilised_kaugteenused_eelanalüüs_2020_EKLS

Eelanalüüs on leitav Eesti Haigekassa kodulehe rubriigist: Uuringud ja analüüsid.

Eelanalüüsi eesmärk oli anda ülevaade teaduskirjandusest ja kaardistada logopeediliste kaugvastuvõttude rahvusvaheline kogemus.

Kaugteenused on meie uus reaalsus.

EKLS viis koostöös Haigekassaga kliiniliste logopeedide seas läbi küsitluse kaugteenuste praktiseerimisest COVID-19 esimese laine ajal kevadel 2020. Tulemuste põhjal antakse eelanalüüsis kokkuvõtte kaugteenuste olukorrast Eesti kontekstis. 

EKLS ütleb suur aitäh eelanalüüsi koostajatele Anne Urikole, Ene Taurafeldtile ja Marina Tammikule, kes suure töö tegid ja vaeva nägid!

Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokku kutsumise teade

Üldkoosolek toimub:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aeg:  10. september 2020
                 Kellaaeg: 17.00-18.00
                 Koht: Tartu Botaanikaaed, auditoorium                                                                                                                                                                                                                                 EKLS ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande kinnitamine.                                                                                                                                                                                                                                  EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:
Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Evely Babenko
Lea Kübar
Marina Tammik                                                                                                                                                                                                                                                                                Majandusaasta aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda. Palun anda soovist teada e-mailile: juhatus@ekls.ee.

FEES koolitus 2020

Teade

Seoses koroonaga ei toimu 2020. aastal assotsiatsiooni European Society for Swallowing Disorders   akrediteerimiskursusi, sh FEES  väljaõppe kursust kliinilistele logopeedidele.

Seetõttu lükkame edasi ka 2020. aasta sügisesse planeeritud Eestis toimuma pidanud praktiseerimise kursuse. Kursus toimub kohe kui ESSD on läbi viinud järgmise akrediteerimiskursuse.

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. augustini 2020

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.09.2020.

NB!  Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda  kutsetunnistust “Logopeed 7” ega “Logopeed 8”.

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. maini 2020

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.06.2020.

NB!  Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust.