EKLS Üldkoosolek

 

EKLS üldkoosoleku protokoll on liikmetele kättesaadav hiljemalt  14 päeva peale  üldkoosoleku toimumist kodulehel siseveebis.

Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi (EKLS) üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

 Üldkoosoleku toimumise aeg:            26. aprill 2022

Üldkoosoleku toimumise kellaaeg:   18.15 -19.00

Üldkoosoleku toimumise koht:          Tartu Ülikooli Raamatukogu, W. Struve 1, seminariruum Rotalia

 EKLS ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2021. a. majandusaasta aruanne.Majandusaasta aruande kinnitamine.

EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus.

Eelnevalt saab EKLS liige majandusaasta aruandega tutvuda EKLS kodulehe siseveebis või saata sellekohane soov e-mailile juhatus@ekls.ee 

NB! Kui Sa ei saa osaleda EKLS üldkoosolekul, siis palun volita enda eest hääletama EKLS liiget, kes üldkoosolekul osaleb. Selleks peavad nii volitaja kui volitatav volikirja digiallkirjastama. Digiallkirjastatud volikirja palume saata e-mailile juhatus@ekls.ee