Hea EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotleja!

Oleme uuendamas EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemise nõudeid seoses kiiresti arnevate uute suundade ja sisuliste tegevuste lisandumisega kliinilise logopeedi töösse.

Seetõttu enne uut aastat sertifitseerimise avaldusi vastu ei võeta.

Punktiarvestuses võib tekkida muutusi, kuid põhinõuded jäävad kehtima. Nii lähevad arvesse ainult kliinilist kompetentsi tõstavd ehk meditsiinialsed ja kliinilise logopeedia erialased koolitused ning koolituse kohta peab olema väljastatud tunnistus (mitte tõend). Samuti jääb nõudeks töötamise tingimus TTO juures tervishoiuteenuseid (mitte rehabilitatsiooniteenuseid) osutades, jm tingimused.

Sertifitseerimistaotluste järgmise vooru avanemisest anname teada kodulehel.