EKLS liikmete kevadseminar 5.05.2023

Tulemas on
EKLS liikmete KEVADSEMINAR
“Teraapiafondi teenuse korralduslikud muutused alates 2023a”

Külalisena Katrin Roosipuu, Terviseamet
Vootele Veldre, Sotsiaalministeerium
Silja Vanaisak, Tervisekassa

  • EKLS üldkoosolek ja ajurünnak;
  • Vaba-aja programm “Logopeediline meelelahutus”.

Aeg
5.05.2023   kell 9:30- 20.00

Toimumise koht
Ajakeskus Wittenstein – Veski 11, Paide
(vt: https://wittenstein.ee/ )

Üritus on EKLS liikmetele.
Maksumus: 50 eur

Registreerumine https://forms.gle/taGzhKxLpUp2yhbQ7
Lisainfo: juhatus@ekls.ee

Veebinar kõrva-nina-kurguarstiga 12.04

Hea liige!
Kutsume sind osalema järjekordsel veebinaril!

Veebinari lektoriks on kutsutud Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrva-nina-kurguarst Dr. Linda Sõber, kes jagab oma teadmisi ja kogemusi adenoidektoomia ja tonsillektoomia teemal. Arutame, kas ja mil määral võivad suurenenud adenoid ja mandlid lapse kõne ja oraalmotoorika arengut mõjutada ning millistel näidustustel vajab probleem kirurgilist sekkumist.

Veebinar toimub   12.04.2023   kell  10.00-11.30

Veebinari sihtgrupp: Logopeedid ja logopeedia eriala tudengid
Veebinari osalustasu:

EKLS liige
Logopeedia eriala tudeng
EKLS mitteliige
10 eurot
13 eurot
15 eurot

Registreeri veebinarile siinhttps://forms.gle/ek3oDyEEKE9ybzJU9

Ootame aktiivset osavõttu!
EKLS juhatus

Veebinar, 2. veebruar 2023

Head liikmed!
Rõõm on teatada, et tulemas on järjekordne veebinar logopeedidele. Eesti Afaasialiidu esimees ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla logopeed Raili Vaidlo ja Afaasialiidu looja ja eestvedaja Külli Roht tutvustavad Eesti Afaasialiidu igapäevast tööd ja tegemisi. Räägime, millised rehabilitatsiooni toetavad tegevused toimuvad taastuskodu Pesarimaja seinte vahel ning arutleme, kuidas saame logopeedidena afaasiaga inimesi nende taastusravi teekonnal toetada

Afaasiaga patsientide rehabilitatsioon on pikaajaline ja sageli eluaegne. Veebinaril saame vastused küsimustele:

+  Mida kujutab endast kõne- ja peaajukahjustusega inimeste rehabilitatsioon Pesarimaja näitel?
Kuidas jõuavad kõne ja peaajukahjustusega patsiendid Afaasialiiduni?
Milline on edasine koostöö lähedaste ja spetsialistidega?
Kuidas tugispetsialistina toetada parimal viisil afaasiaga patsientide taastumisprotsessi?

Veebinar toimub  2.02.2023   kell  14.00-15.30. 

Veebinari sihtgrupp: Logopeedid ja logopeedia eriala tudengid
Veebinari osalustasu:

EKLS liige
Logopeedia eriala tudeng
EKLS mitteliige
10 eurot
13 eurot
15 eurot

Registreeri veebinarile siin: https://forms.gle/etns6a9o35T4tYkn9
Veebinaril osalemise eest väljastatakse tõend.

Ootame aktiivset osavõttu!
EKLS juhatus

Veebinar, 29. november 2022

Head liikmed!
Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts on alustamas regulaarset veebinari programmi, kuhu kutsume kõnelejateks oma eriala spetsialiste ja arste, et käsitleda erinevaid logopeedia erialaga seotud teemasid. Veebinar kestab 1,5h ja sisaldab lektori ettekannet ning sellele järgnevat ühist arutelu vastaval teemal.

Hea meel on teatada, et meie esimeseks lektoriks on TÜ Kliinikumi suu-, näo- ja lõualuukirurg Dr. Marianne Soots ning arutelul olevaks teemaks huule- ja keelekida anomaaliate diagnostika ja käsitlus TÜ Kliinikumis. Veebinar toimub 29. novembril kell 10.15-11.45.

Dr. Sootsi sõnul on huule- ja keelekida anomaaliad muutunud sagedaseks probleemiks ning vastuvõtule suunatakse üha rohkem lapsi. Vajadus antud arutelu üle on suur, et ühtlustada logopeedide ja suu-, näo- ja lõualuukirurgi teadmisi ja kogemusi.

Ootame aktiivset osavõttu!

Veebinari sihtgrupp: Logopeedid
Osalemise tasu:

EKLS liige 10 eurot
Logopeedia eriala tudeng 13 eurot
EKLS mitteliige 15 eurot

Registreeri veebinarile siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8xzMSUoQN53qaYc8QUNFtaBsuT7PX_pgvnIc_GFN87xeBzA/viewform?usp=sf_link

Veebinaril osalemise eest väljastatakse tõend.

EKLS LIIKMETELE

10. mai 2019. a. toimub EKLS kevadseminar
11. mai 2019. a. toimub EKLS üldkoosolek

Kevadseminari teema: Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos – ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.
Koht: Kallisaba turismitalu, Järvamaa
Osalejad: EKLS liikmed

LOE TÄPSEMALT  ja  REGISTREERU (asukohajuhistega)

 

KOOLITUS [15.11.2018]: Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani [2]

Koolitusel vaatame keelt kui elutähtsat organit sõltuvalt keele funktsioonidest.

Osaleja õpib tundma keele anatoomiat, füsioloogiat ja patoloogiat. Osaleja õpib hindama keele lihaseid (ehitus, töö, lihastreeningu alused) ning valima harjutuste iseloomu sõltuvalt teraapia eesmärgist. Osaleja saab vastuse küsimustele, millal ja kas keelelihased väsivad, kas ja kui palju mõjutavad kaasliigutused keelelihaste treeningut, kas 10 korda harjutuse sooritamine on piisav? jpm.

Loe edasi “KOOLITUS [15.11.2018]: Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani [2]”

Koolitusvajaduse uuring – tulemused

EKLS läbiviidud küsitlus tervishoiusüsteemis töötavate logopeedide hulgas on  edukalt kulgenud ja oleme saanud küsitluse sulgemise ajaks arvukalt ettepanekuid. Eelolevate täiendkoolituste eelistuste kokkuvõtlik diagramm peegeldab ilmekalt vastajate huvisid ja arengusoove oma erialal.

Võimalus oli välja pakkuda ka oma teema. Ülekaalukalt sooviti koolitust instrumentaalsete uuringute osas nii lastel kui täiskasvanutel.

Kokku oli vastajaid 52, iga vastaja võis valida mitu lemmikteemat.

Pildi suurendamiseks kliki diagrammil.  
[ Horisontaalskaalal on eelistuste arv kõigi küsimustikule vastanute lõikes ]

koolitusvajaduse kokkuvõte

 

Koolitusvajaduse uuring

EKLS viib läbi uuringut tervishoiusüsteemis töötavate logopeedide täiendkoolituse vajaduste kohta. Selleks oleme saatnud randomiseeritud sihtgrupile e-kirjaga küsimustiku, millele vastamise tähtaeg on 7. september 2018. Küsimustik on anonüümne. Laekunud koolituseelistuste alusel planeerib EKLS täiendkoolituste kava eelolevateks perioodideks.

Tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid võivad oma koolituseelistusi saata ka e-kirjaga aadressil: koolitus@ekls.ee 

KOOLITUS [11.10.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja? [2]

BTSILL :(Kuidas puhastada vahendeid, mis käivad käest kätte? Kuidas nakkusoht ära tunda? 

Logopeed puutub igapäevatöös kokku nakkusohuga. Koolitusel käsitletakse  ettevaatusabinõusid ja meetmeid nakkuste vältimiseks.  Kuidas tagada ohutu töötamine haiglas patsientidega / lasteaias lastega? Kas lasteaias töötav logopeed peaks kandma kaitsekitlit, maski ja kummikindaid? Koolituse teoreetilisele osale järgneb praktiline õpe. Koolituse põhieesmärk on vähendada infektsioonide tekkeriske ja luua seeläbi meile kõigile ohutum töökeskkond.   

GALERII

Loe edasi “KOOLITUS [11.10.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja? [2]”

KOOLITUS [04.06.2018]: FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade FEES uuringule suunamise näidustustest, läbiviimise protseduurist, uuringul avanevast pildist ning selle tõlgendamisest. Õpetada võrdlema videofluoroskoopilist ja fiiberendoskoopilist neelamisuuringut, nendelt kogutava informatsiooni sarnasust ja erinevust. Õppida tundma neelamismanöövrite ja asenditeraapia võtete kasutamist FEES-uuringul. Osata tõlgendada FEES- uuringult logopeedi jaoks saadavat informatsiooni.

OSALEJATE ARV ON TÄITUNUD, REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Loe edasi “KOOLITUS [04.06.2018]: FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika.”