Dokumendid ja blanketid

Sertifitseerimisjuhend: 

Kliinilise logopeedi sertifitseerimise ja resertifitseerimise juhend

 

Sertifitseerimise skeem :

Kliinilise logopeedi sertifitseerimise skeem

 

Lisad:

Lisa 3 Kliinilise pädevuse täiendõppe punktiarvestus ja aruande vorm

Lisa 4 Tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedia praktikandi individuaalõppe programmi punktiarvestus ja aruande vorm

Lisa 5 Avalduse vorm (täidavad sertifitseerimise taotlejad)

Lisa 6 Avalduse vorm (täidavad Tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedia praktikandi individuaalõppe programmi siseneda soovijad)