Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine

 

24.-25.jaanuar 2019  Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine

Osalejate arv: maksimaalselt 15
Hind:100 EUR; EKLS ja Eesti Tervishoiu Kutseliidu liikmele 50% (50 EUR)
Täienduspunktide arv: 10 TP
Juhendaja: dotsent Katrin Lang, vanemteadur Mikk Jürisson
Konsultant: Dr Arlene McCurtin, PhD SLP, Clinical Therapies, University of Limerick

Sihtgrupp: eelkõige tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, aga ka teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 2 päeva / mõlemal 5 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga.

TOIMUNUD KOOLITUS

Kursus annab ülevaate meditsiinilise sisuga teadusartiklitest (valdavalt logopeedia alased uuringud) nende metoodika alusel. Ülevaade tähtsamatest uuringukavanditest, tulemimõõdikutest. Tähtsamad oskused tulemuste statistiliseks interpreteerimiseks. Segava teguri ja nihke mõisted ning mõjud. Kõik teemad õpetatakse läbi näidete erialastest teadusartiklitest.

Kursuse läbinu oskab lugeda teadusartiklit, seejuures: määratleda uuringukavandit, saada aru tulemimõõdikutest, statistilisest meetodist, sedastada ning kriitiliselt hinnata võimalikke segavaid tegureid ja nihkeid.

Kursuse läbinu oskab kriitiliselt hinnata teadusartikli tulemusi.

KAVA:

24.01.2019
10.30-10.45 Kursuse sissejuhatus ja eesmärgid
10.45-12.00 Kliiniline praktika ja teadus: sissejuhatus. Põhimõisted. Harjutused
12.00-12.30 Lõuna
12.30-14.00 Ülevaade uuringukavanditest. Läbilõikelised ja jälgimisuuringud. Kontrollitud katse
14.00–14.15 Paus
14.15-15.00 Andmebaasid. Artiklid ja harjutused

25.01.2019
09.00-10.30 Kokkuvõte eelmisest päevast. Nihe ja segav tegur teadusuuringutes. Artiklid ja harjutused
10.30-10.45 Paus
10.45–12.15 Kuidas hinnata põhjuslikkust. Artiklid ja harjutused
12.15–12.45 Lõuna
12.45-13.30 Harjutused. Kokkuvõte kursusest.