EKLS KEVADSEMINAR JA ÜLDKOOSOLEK

10.-11. mail 2019 EKLS  kevadseminar ja üldkoosolek

Teema: Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos – ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.

Sihtgrupp: ainult EKLS liikmed
Hind: 35 EUR
Kestus: 6  akadeemilist tundi
Koolitajad: Meris Tammik (ekspertarst-metoodik);  kliinilised logopeedid
Koht: Kallisaba turismitalu, Järvamaa

Patsiendi ravikorralduse aluseks on terviklik lähenemine. Üha enam teatakse haigusi, millega kaasneb kõne-, neelamis- või häälehäire. Patsient liigub erinevate eriarstide vaateväljas ja puutub kokku erinevate tugispetsialistidega. Seetõttu peavad Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos olema arusaadavad neile kõikidele. Informatiivne sissekanne on sisukas, kuid kokkuvõtlik. Lisaks kasutavad haiguslugudes olevat kliinilise logopeedi kajastatud informatsiooni veel sotsiaal- ja tööhõiveteenuste pakkujad. Seetõttu on sissekanded olulise tähtsusega edasiste raviotsuste tegemisel, aga ka näiteks puude taotlemisel ja töövõime määramisel.