24.-25.jaanuar 2019: Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine

Osalejate arv: maksimaalselt 15
Hind: 100 EUR;  EKLS ja Eesti Tervishoiu Kutseliidu liikmele  50%  (50 EUR)
Täienduspunktide arv: 10 TP

Juhendaja: dotsent Katrin Lang, vanemteadur Mikk Jürisson
Konsultant: Dr Arlene McCurtin, PhD SLP, Clinical Therapies, University of Limerick
Sihtgrupp: eelkõige tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, aga ka teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 2 päeva / mõlemal 5 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga.

Kursus annab ülevaate meditsiinilise sisuga teadusartiklitest (valdavalt logopeedia alased uuringud) nende metoodika alusel. Ülevaade tähtsamatest uuringukavanditest, tulemimõõdikutest. Tähtsamad oskused tulemuste statistiliseks interpreteerimiseks. Segava teguri ja nihke mõisted ning mõjud. Kõik teemad õpetatakse läbi näidete erialastest teadusartiklitest.

Kursuse läbinu oskab lugeda teadusartiklit, seejuures: määratleda uuringukavandit, saada aru tulemimõõdikutest, statistilisest meetodist, sedastada ning kriitiliselt hinnata võimalikke segavaid tegureid ja nihkeid.

Kursuse läbinu oskab kriitiliselt hinnata teadusartikli tulemusi.