Psühhiaatriline patsient kliinilise logopeedi vastuvõtul

18. oktoober 2019   Psühhiaatriline patsient kliinilise logopeedi vastuvõtul

Hind: tegevliikmetele 80 EUR; toetajaliikmetele ja mitteliikmetele 150 EUR

Juhendaja: Kätlin Konstabel

Sihtgrupp:  logopeedid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 1 päev/ 6 tundi

REGISTREERU KOHE!

Psüühikahäired muudavad inimese käitumist ja meeleolu. Need võivad põhjustada arusaamatusi ja kannatusi nii haigele kui teda ümbritsevatele. Kui kliinilise logopeedi vastuvõtule tuleb kõne, – hääle- või neelamishäirega patsient, kellel on ka psüühikahäire (depressioon, ärevus, skisofreenia, antisotsiaalne käitumine jne.), siis kuidas häire ära tunda, kuidas haigega suhelda, kuidas toime tulla?

Kätlin Konstabel on psühholoog ja pereterapeut. Ta on töötanud politseis, Tartu Ülikooli Teaduskoolis, TÜ Psühhiaatriakliinikus ning TÜ Psühholoogia instituudis õppejõuna loenguid pidades.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu oskab logopeedilises töös:

  • ära tunda hälbivat käitumist
  • suudab psühhiaatrilise haigega toime tulla
  • oskab suhelda psühhiaatrilise haigega

KAVA

10.00 – 11.30 Ülevaade mõningatest psüühilistest häiretest
11.30 – 11.45 Paus
11.45- 13.00 Kuidas ära tunda psüühikahäirega patsienti?
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00- 15.30 Kuidas suhelda psüühikahäirega patsiendiga.  Juhtumite arutelud
15.30 – 16.00 Küsimused. Kokkuvõtete tegemine.