Sertifitseerimise korraldus

TEADE!         Järgmine EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlusvoor kestab kuni 31. jaanuarini 2020. 

Dokumente saab esitada ka jooksvalt, kuid nende läbivaatamine ei pruugi alata enne dokumentide esitamistähtaja möödumist.

————————————————————————————————————

Sertifitseerimist korraldab EKLS. EKLS ei väljasta kliinilise logopeedi kutset.  Sertifitseerimise aluseks on EKLS sertifitseerimisjuhend.

Selles kirjeldatakse sertifitseerimise korda ja tingimusi:

  • kliinilise logopeedi sertifitseerimisel;
  • tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedi praktikandi individuaalõppe programmi sisenemisel. 

EKLS vastutab sertifitseerimise korralduslike küsimuste eest.

Vaata, kas saad kohe taotleda kliinilise logopeedi sertifikaati või on soovitav siseneda kliinilise logopeedi praktikandi programmi: skeem

Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (näiteks lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseeritule väljastatakse EKLS kliinilise logopeedi sertifikaat.

Sertifitseerimise taotluste vastuvõtt 2019:

21. mai – 21. august – taotluste vastuvõtt on lõppenud. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

21. oktoober – 15. november – dokumente võib saata kohe, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist.

Nõutavad dokumendid tuleb saata aadressile sert@ekls.ee

Samal aadressil saab vastuse kõikidele sertifitseerimist puudutavatele küsimustele.

Sertifitseerimiskomisjon:

Evely Babenko –  komisjoni esimees

Lea Kübar

Ene Taurafeldt

Marina Tammik

 

Sertifitseerimise hinnakiri:

EKLS liige EKLS mitteliige
Sertifitseerimine 30 90
Kliinilise logopeedi stažeerimisprogrammis osalemine* 50 100

* tasu suurus võib varieeruda olenevalt programmis osalemise mahust