Sertifitseerimise korraldus

Sertifitseerimist korraldab EKLS. EKLS ei väljasta kliinilise logopeedi kutset.  Sertifitseerimise aluseks on EKLS sertifitseerimisjuhend.

Selles kirjeldatakse sertifitseerimise korda ja tingimusi:

  • kliinilise logopeedi sertifitseerimisel;
  • tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedi praktikandi individuaalõppe programmi sisenemisel. 

EKLS vastutab sertifitseerimise korralduslike küsimuste eest.

Vaata, kas saad kohe taotleda kliinilise logopeedi sertifikaati või on soovitav siseneda kliinilise logopeedi praktikandi programmi: skeem

Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (näiteks lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseeritule väljastatakse EKLS kliinilise logopeedi sertifikaat.

Sertifitseerimise taotluste vastuvõtt 2019:

21. mai – 21. august – taotluste vastuvõtt on lõppenud. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

21. oktoober – 15. november – dokumente võib saata kohe, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist.

Nõutavad dokumendid tuleb saata aadressile sert@ekls.ee

Samal aadressil saab vastuse kõikidele sertifitseerimist puudutavatele küsimustele.

Sertifitseerimiskomisjon:

Lea Kübar

Ene Taurafeldt

Marina Tammik

 

Sertifitseerimise hinnakiri:

EKLS liige EKLS mitteliige
Sertifitseerimine 30 90
Kliinilise logopeedi stažeerimisprogrammis osalemine* 50 100

* tasu suurus võib varieeruda olenevalt programmis osalemise mahust