Trahheostoomia patsiendi käsitlus | Kliiniline logopeedia

21.-22. veebruar 2019

 • Kliinilise logopeedi roll ja tõenduspõhine lähenemine trahheostoomiga patsiendi käsitlusel.
 • Kliinilise logopeedi roll intensiivravi patsiendi käsitlusel – kiiresti arenev valdkond.

Grupi suurus: ei ole piiratud
Hind: EKLS liige 150 EUR; EKLS mitteliige 200 EUR
Juhendaja: Dr Anna-Liisa Sutt, Inglismaa (PhD), National Health Service (NHS)

Sihtgrupp: Kliinilised logopeedid ja teised huvitatud
Toimumise koht: Tartu, Ravila 19,   Biomeedikum,     ruum 0088/0089
Koolituse kestus: 2 päeva

Koolituse esimesel päeval käsitletakse kliinilise logopeedi tegevust trahheostomeeritud patsiendiga. Kõneklapi roll rääkimisel ja aspiratsiooni preventsioonis. Tõenduspõhisus. Lisaks praktiline osa!

Eestis uus! Logopeed kui intensiivravimeeskonna liige.

Patsiendid ja nende eripärad intensiivraviosakonnas. Intubatsioonijärgne seisund. Kliiniline ja instrumentaalne hindamine. Ohud ja ettevaatusabinõud kriitiliselt haige käsitluses. Aspiratsiooniriski hindamine. Düsfaagia esinemise etioloogia ja riskifaktorid intensiivraviosakonnas. Tõenduspõhisus. Viited tõenduspõhisele kirjandusele.

Kursusel räägitu parimaks mõistmiseks on soovitav eelnevalt läbida 24.-25. jaanuaril toimuv koolitus „Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine“.

TOIMUNUD KOOLITUS

21. veebruar – Tõenduspõhine lähenemine logopeedi tööle trahheostoomiga patsiendi käsitlusel

Koolituspäev:     kell 10.00-17.00

Registreerimine ja tervituskohv kell 10.00 – 10.30,      lõuna 13.00-14.00

 1. Trahheostoomia – Mis? Millal? Milleks? Kuidas?
 2. Anatoomia ja füsioloogia trahheostoomia seisundi korral. 
 3. Trahheostoomi hooldamine ja hooldamata jätmise tagajärjed.
 4. Meeskonnatöö trahheostomeeritud patsiendiga.
 5. Global Tracheostomy Collaboration (GTC).
 6. Funktsioonide koostöö – kõne ja hingamine, neelamine ja hingamine.
 7. Kommunikatsiooni toetamine. Võtted, vahendid ja tõenduspõhisus.
 8. Kommunikatsiooni taastamine. Võtted, vahendid ja tõenduspõhisus.
 9. Neelamise toetamine. Võtted, vahendid ja tõenduspõhisus.
 10. Neelamise taastamine. Võtted, vahendid ja tõenduspõhisus.
 11. Juhtumite analüüs (võib ka oma juhtumeid kaasa tuua).

22.veebruar – Logopeedi roll intensiivravis

Koolituspäev: 8.30-16.00,    lõuna 12.00-13.00

 1.  Intensiivravi patsiendi eripära haigla- ja koduses keskkonnas. Patsiendi kogemused.
 2. Millal ja miks peaks/võiks logopeed intensiivravi patsiendiga tegelema?
 3. Intubatsioon – põhjused ja tagajärjed.
 4. Respiratoorse süsteemi toetamise viisid ja nende mõju neelamisele ning kommunikatsioonile.
 5. Rehabilitatsioon intensiivravis – võimalikkus, tulemused, meeskonnatöö.
 6. Neelamise hindamine ja ravi intensiivravis.
 7. Kommunikatsiooni hindamine ja ravi intensiivravis.
 8. Juhtumite analüüs (võib ka oma juhtumeid kaasa tuua).
 9. Kuidas toimub multidistsiplinaarse intensiivravi osakonna töö Austraalias ja Inglismaal?
 10. Logopeedi rolli teadlikustamine intensiivravis.