VEEBIKOOLITUS: Ehholaaliast sihipärase kõneni

Kas oled kokku puutunud lastega, kes oskavad sõna-sõnalt esitada näiteks kuuldud reklaamlauset või laulufraasi, kuid ei kasuta suhtluses sõnu sihipäraselt?

Tüüpilise keelelise arengu kirjeldamisel lähtume sageli keele analüütilise omandamise etappidest, mille puhul laps omandab üksiksõnu ning hakkab neid kombineerima teiste sõnadega lausungiteks. Sellele vastandub aga vähemlevinud keeletöötlusviis, mille puhul omandatakse keelt geštaltidena ehk terviküksustena (fraasid, riimid, viisijupid jm; gestalt language acquisition). Sellisel moel omandab keelt ligikaudu 80% autismispektrihäirega inimestest, kuid mitte kõik keele terviktöötlejad (gestalt language processors) pole autistid. Aastakümneid on autistlikke inimesi püütud õpetada analüütilise keele omandamise meetodeid rakendades ning ehholaaliat on käsitletud kõnehäire sümptomina, mitte olulise etapina keelelises arengus. Seega pole osatud keele terviktöötlejate loomupärast arengut täisväärtuslikult toetada. 

Kuni tänaseni! 

Keele terviktöötlemise põhitõdesid ja metoodikat tuleb esmakordselt Eesti spetsialistidele õpetama valdkonna teerajaja Marge Blanc Ameerika Ühendriikidest. Marge on pikaajaliste uuringute tulemusel välja töötanud keele loomuliku omandamise (Natural Language Acquisition) protokolli ning on oma metoodikat rahvusvaheliselt juurutamas. Marge on 2012. aastal avaldanud raamatu: ,,Loomulik keele omandamine autismi spektril: teekond ehholaaliast tahtliku kõneni’’ ning nüüdseks pidanud lugematul hulgal loenguid, viinud läbi koolitusi ning teinud konsultatsioone antud valdkonnas. Marge on siiralt tänulik võimaluse eest tuua kursus esmakordselt ka Eesti spetsialistideni! 

Välislektori koolituse võtab kokku logopeed Liis Rumm, kes igapäevaselt tegeleb autistlike laste suhtluse ja kõne arendamisega. Liis töötab Tartu Herbert Masingu koolis, mis on kompetentsikeskuseks psüühikahäiretega laste tugivõrgustikule. Selles valdkonnas töötades on Liis hoidnud end pidevalt kursis värskeimate teadusuuringutega ning annab oma panuse, et autistlikud lapsed saaksid Eestis asjakohast ja teaduspõhist abi. Liis jagab sageli oma teadmisi ja kogemusi erinevatel koolitustel ning seekord aitab avada Eesti spetsialistidele keele terviktöötlejate maailma. Liisi loengus saab koolitusel osaleja panna proovile oma uued teadmised Eesti laste juhtumeid analüüsides ning  põimida neid oma varasemate kogemustega läbi sisulise arutelu.  

Ole sinagi esimeste seas, kel on võimalus õppida terviktöötlemise põhitõdesid ja arenda autismispektrihäirega laste kõnet nende kõige loomupärasemal viisil!

Koolituse info

Sihtgrupp:
logopeedid, eripedagoogid, tegevusterapeudid, psühholoogid jt spetsialistid. Soovitatav kõigile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku autistlike lastega.

Toimumiskoht:
Zoom keskkond. Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul.

Keel:
Koolitus toimub osaliselt inglise ja eesti keeles vastavalt lektoritele. Eesti keeles esitatud küsimused tõlgitakse lektorile jooksvalt.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud osaleja:

 1. Teab keele terviküksustena omandamise etappe ning võrdleb neid keele analüütilise omandamise etappidega.
 2. Kirjeldab teoreetilisi uuringuid, mis on avastanud, arendanud ja kirjeldanud keele omandamist terviküksustena. 
 3. Kirjeldab peamisi toetavaid võtteid terviktöötlejate keeleliste oskuste arendamisel kõikidel keele omandamise etappidel.
 4. Eesmärgistab iga keele omandamise etapi, arvestades keele terviktöötlejate eripärasid.
 5. Hindab keeleüksuste hulka terviktöötleja keele omandamise 1.-5. etapis. 
 6. Kirjeldab täiskasvanud terviktöötlejate keelelisi eripärasid ning teab, kuidas nende arengut toetada. 
 7. Teab, kuidas toetada kõnetuid või vähese kõnega lapsi, kes on või võivad olla keele terviktöötlejad. 
 8. Oskab toetada keele terviktöötlejate vajadusi väljaspool teraapiat. 

Ajakava

29. mai 2024
18.00 – 20.00 Marge Blanc (USA), inglise keeles. 

 1. Sissejuhatus: Mis on terviküksustena ehk geštaltidena keele omandamine?
 2. Kirjanduslik ülevaade ja selle asjakohasus.
 3. Keelelise arengu etapid lähtudes keele terviküksustena omandamisest. 
 4. Juhtumianalüüs (areng 1.- 5. keele omandamise etapini

3. juuni 2024
18.00 – 20.00. Marge Blanc (USA), inglise keeles

 1. Terviktöötlejate keelelise arengu hindamine: keeleliste näidete kogumise põhitõed. Juhtumianalüüs.
 2. Keele terviktöötleja märkamine ja toetamine igal keelelise arengu etapil: mida tuleb teada?
 3. Terviktöötleja keelelise arengu toetamine 1.-3. etapis: mida tuleb teada?
 4. Terviktöötleja keelelise arengu toetamine 4.-6. etapis.

5. juuni 2024
18.00 – 20.00 Marge Blanc (USA), inglise keeles.

 1. Loomuliku keelelise arengu põhitõdede rakendamine täiskasvanud isikutega. 
 2. Juhtumianalüüs: keele terviktöötlejatest täiskasvanud.
 3. Kuidas toetada multi-modaalseid suhtlejaid?
 4. Seotud valdkonnad.

7. juuni 2024
10.00 – 12.15 Liis Rumm (EST), eesti keeles.

Keele terviküksustena töötleja toetamine Tartu Herbert Masingu koolis: juhtumianalüüsid ja arutelu.

Koolituse maht:
11 akadeemilist tundi

Registreerimine

Koolituse hind:
EKLS liige – 130 €*
Tudeng – 150 €
Mitteliige – 180 € 

* Liikmehind kehtib liikmetele, kes on tasunud jooksva aasta liikmetasu.

REGISTREERIMISE LINK: https://forms.gle/bRUb3cyZnk474NDo9