01.05.2019 Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL on liikmetele tutvumiseks üleval siseveebis.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 11. mai 2019 algusega kell 09.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Kallisaba Puhkemaja, Mägede küla, Järva vald, Järvamaa
Üldkoosoleku päevakord

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
1. EKLS majandusaasta aruanne 2018. Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. EKLS juhatuse liikme määramine (juhatuse laiendamine ühe liikme võrra) tähtajaliselt praeguse juhatuse ametiaja lõpuni 2021.
3. Muude jooksvate küsimuste arutelu, mille kohta ei tehta otsust ega viida läbi  hääletamist.

Üldkoosoleku kokkukutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Marina Tammik
Lea Kübar