01.05.2019 Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

 

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL on liikmetele tutvumiseks üleval siseveebis.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 11. mai 2019 algusega kell 09.00
Üldkoosoleku toimumise koht: Kallisaba Puhkemaja, Mägede küla, Järva vald, Järvamaa
Üldkoosoleku päevakord

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
1. EKLS majandusaasta aruanne 2018. Majandusaasta aruande kinnitamine.
2. EKLS juhatuse liikme määramine (juhatuse laiendamine ühe liikme võrra) tähtajaliselt praeguse juhatuse ametiaja lõpuni 2021.
3. Muude jooksvate küsimuste arutelu, mille kohta ei tehta otsust ega viida läbi  hääletamist.

Üldkoosoleku kokkukutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Marina Tammik
Lea Kübar

EKLS valiti konkursil Eesti Töötukassa kvalifitseeritud koolituskaardi partneriks

Konkursi raames kestab koostöö perioodil 01.05.2019-31.12.2020.

Eesti Töötukassa kaudu koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui:

  • olete töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses) ja
  • olete vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja
  • teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Täpsemaid tingimusi vaata siit: Eesti Töötukassa koduleht

Juhend FEES uuringu iseseisva teostamise kompetentsi saavutamiseks

Välja on töötatud kliinilise logopeedi poolt teostatava FEES uuringu läbiviimise kompetentsi saavutamise juhend. Programmiga saab tutvuda siin ja rubriigis Koolitus -> Fees väljaõpe.

Programm koosneb 3 osast: protseduuriline, interpretatsiooni alane ja tehniline.

2019. aastal  osaleb FEES väljaõppe programmis 15 kliinilist logopeedi.

Protseduurilise kompetentsi koolitus toimub 17.-18.04.2019.

Teooriaeksam toimub mais 2019.

Teooriaeksami järgne superviseeritud praktika läbiviimise kestus on individuaalne ja sõltub programmis osaleja edasijõudmisest.

Plaanipärase väljaõppe programmi osade täitmise korral on võimalus lõpetada väljaõpe juunis 2019.

EKLS LIIKMETELE

10. mai 2019. a. toimub EKLS kevadseminar
11. mai 2019. a. toimub EKLS üldkoosolek

Kevadseminari teema: Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos – ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.
Koht: Kallisaba turismitalu, Järvamaa
Osalejad: EKLS liikmed

LOE TÄPSEMALT  ja  REGISTREERU (asukohajuhistega)

 

Koolitustel osalemise soodustused

 Soodustused* EKLS tegevliikmele kehtivad:

1.       Kõikidele EKLS-i poolt korraldatud koolitustele. Taotlust soodustuse saamiseks ei ole vaja esitada.

2.       TÜ Medicina valdkonna täienduskeskuse ja EKLS koostöös korraldatavatele koolitustele kui EKLS liige on ühtlasi ka Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) liige. Taotlust soodustuse saamiseks ei ole vaja esitada.

3.       EKLS-i poolt korraldatud koolitustele, kui osaleja kasvatab alla 3-aastast last. Lisaks EKLS tegevliikme soodustusele lisandub lisasoodustus (kuni 50% ulatuses tegevliikme soodustusest). Soodustus kehtib juhul, kui vanem esitab arve isemaksjana või FIE-na (ei kehti OÜ ja AS esitatud arve korral ja tööandja poolt kaetud osalustasu korral). Soodustuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis e-kiri koolitus@ekls.ee.

*Soodustuse summa teatatakse iga koolituse kohta eraldi.

Teade koostöölepingu sõlmimisest

EKLS  SÕLMIS  KOOSTÖÖLEPINGU
EESTI TERVISHOIUTÖÖTAJATE KUTSELIIDUGA (ETK)

26.11.2018 sõlmitud leping sätestab koostöö põhimõtted. Eesmärgiks on edendada ühistegevust, tagamaks õigusaktide ning lepingute, kõrge töödistsipliini ja töötervishoiu nõuete täitmine ning arendada erialast – ja koolitustegevust.

EKLS liikmetele, kes kuuluvad ETK-sse, laienevad mõlema organisatsiooni õigused, soodustused ja kohustused. Loe lähemalt ETK-st kodulehelt https://www.kutseliit.eu/.   EKLS ja ETK leppisid kokku soodustused 2019. aastal kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse (KMI) koolitustele, mis viiakse läbi KMI ja EKLS koostöös.  Soodustuse saamiseks peab EKLS liige olema ka ETK liige.
ETK-ga saab liituda: https://www.kutseliit.eu/liitu/

KOOLITUSI JA SOODUSTUSI JÄLGI KOOLITUSKALENDRIST
https://ekls.ee/2019-koolitusplaan/

2019 Koolitusplaan

EKLS koostöös Tartu Ülikooli Kliinilise meditsiini instituudi Täienduskeskusega töötas välja spetsiaalselt logopeedidele suunatud koolituskava 2019. aastaks. 

Kursuste eesmärk on tõsta logopeedi kliinilist kompetentsi.

REGISTREERUMINE ON ALANUD!

Loe lähemalt

Toitumis- ja liikumisravi konverents

Toitumis- ja liikumisravi konverents 
N  17.01.2019
Tallinn, Viru konverentsikeskus

Uuringute põhjal on täiskasvanud elanikkonna hulgas pooltel inimestest üks või mitu kroonilist haigust. Kardiovaskulaarhaigused, vähkkasvajad ja diabeet on neist levinumad. Kõigi nende haiguste puhul peaks patsient lisaks raviplaani järgimisele korrigeerima ka oma toitumist ja elustiili.

Loe lähemalt…

KOOLITUS [15.11.2018]: Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani [2]

Koolitusel vaatame keelt kui elutähtsat organit sõltuvalt keele funktsioonidest.

Osaleja õpib tundma keele anatoomiat, füsioloogiat ja patoloogiat. Osaleja õpib hindama keele lihaseid (ehitus, töö, lihastreeningu alused) ning valima harjutuste iseloomu sõltuvalt teraapia eesmärgist. Osaleja saab vastuse küsimustele, millal ja kas keelelihased väsivad, kas ja kui palju mõjutavad kaasliigutused keelelihaste treeningut, kas 10 korda harjutuse sooritamine on piisav? jpm.

Loe edasi “KOOLITUS [15.11.2018]: Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani [2]”