EKLS üldkoosolek ja seminar 8. mail jääb seoses koroonaviiruse levikuga ära

Seoses koroonaviiruse levikuga ei toimu 8. maiks planeeritud EKLS liikmete  üldkoosolekut ja seminari. Kuna üldkoosolekul oli planeeritud kinnitada majandusaasta aruanne, siis käesolevalt seda teha ei saa.

Planeerime uue üldkoosoleku aja ja selle korraldamise viisi, millest anname liikmetele eelnevalt teada seaduses ettenähtud korras.