Koolitusaasta kliinilistele logopeedidele!

Kliiniline logopeedia muutunud maailmas – võimalused ja väljakutsed terapeudile tehnoloogiliste ja digipädevuste arendamiseks

Kliinilise logopeedia täienduskoolitusaasta korraldajaks on Tallinna Tervishoiukõrgkool ning koolitust  viiakse läbi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel. Koolituse sisu väljatöötamisele kaasati Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi juhatuse liikmeid.

Täienduskoolituse eesmärk on koolitada kliinilisi logopeede meditsiini- ning tehnoloogia valdkonnas ning teha seda digilahendusi kasutades.

Koolitus kestab läbivalt 2021. aasta jooksul ajavahemikul 26.02.2021 – 02.12.2021. Koolitus on osalejale tasuta.

Koolituste täpsema sisu ja registreerimise lingi leiad Tallinna Tervishoiukõrgkooli kodulehelt (elukestev õpe).

NB! Kodulehel avaldatakse koolitusaasta tähtsamad teemad moodulitena ja moodulite õpiväljunditena. Iga õppija saab esimeses sissejuhatavas loengus 26.02. endale Moodle keskkonnas juurdepääsu, kus hakatakse avaldama detailset infot teemade ja õppepäevade kaupa, õppematerjale, loengumaterjale, tööülesandeid jm.

Täienduskoolitusele registreerumine lõppeb kohtade täitumisel või hiljemalt 23.02.2021.