Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud

EKLS koostas Eesti Haigekassa tellimusel eelanalüüsi
“Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud”.

Sellega saab tutvuda otse EKLS kodulehel: Logopeedilised_kaugteenused_eelanalüüs_2020_EKLS

Eelanalüüs on leitav Eesti Haigekassa kodulehe rubriigist: Uuringud ja analüüsid.

Eelanalüüsi eesmärk oli anda ülevaade teaduskirjandusest ja kaardistada logopeediliste kaugvastuvõttude rahvusvaheline kogemus.

Kaugteenused on meie uus reaalsus.

EKLS viis koostöös Haigekassaga kliiniliste logopeedide seas läbi küsitluse kaugteenuste praktiseerimisest COVID-19 esimese laine ajal kevadel 2020. Tulemuste põhjal antakse eelanalüüsis kokkuvõtte kaugteenuste olukorrast Eesti kontekstis. 

EKLS ütleb suur aitäh eelanalüüsi koostajatele Anne Urikole, Ene Taurafeldtile ja Marina Tammikule, kes suure töö tegid ja vaeva nägid!