Taotle EKLS kliinilise logopeedi sertifikaati!

Alates 04.01.2021  saab esitada dokumente Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks .

Sertifikaadi taotlemise nõudeid vaata rubriigist Sertifitseerimine.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 28.02.2021.

Dokumente võidakse hakata võimalusel läbi vaatama ka enne esitamise tähtaja lõppu jooksvalt vastavalt saabumise järjekorrale.