Ühine neelamishäirega patsiendi haigladieedi väljatöötamise töögrupiga!

Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi (EKTS) dietoloogia töögrupp teeb ettepaneku osalemiseks ümarlauas, mille eesmärk on üle vaadata haigla ja hoolekandeasutuste toitlustamise aluseks oleva määruse “Tervisekaitsenõuded haigla ja hoolekandeasutustele” sisu ning selles toodud
haiguspuhuste dieetide jaotus ja kirjeldused ning koostada erialaseltside soovitused selle määruse kaasajastamiseks.

EKLS on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi koostööpartner.

Meid puudutab kõik see, mis käsitleb neelamishäirega patsientide dieedi väljatöötamist. Dieet võiks olla ühtselt mõistetav üle Eesti ning vastata kindlatele kriteeriumitele. Enne suurde töögruppi minemist tuleks meil endil kujundada omaenda ja maailma kogemustele toetudes nägemus neelamishäirega patsientide dieetidest ja soovidest selles osas
(toidu tekstuur, konsistents, tihedusastmed, väljanägemine jm).

Selleks ootame Sind sõna sekka ütlema ja oma kogemusi jagama!
Anna teada aadressil juhatus@ekls.ee kui Sa oled abiks selles osas kaasa rääkima.

Igaühe kogemused ja arvamused on oodatud kuni 10.märtsini.

Seejärel lepime kokku kohtumise kõikidega, kellele teema tundub aktuaalne ja lahendamist vajav.